Prva stran
Prva stran : Storitve : Javni elektronski viri
 

Javni elektronski viri[V

Berg Fashion Library
Berg Fashion Library je spletni portal, ki preko iskalnika ponuja dostop do večjih zbirk Berg, vštevši Bergovo spletno enciklopedijo svetovne mode in oblek (Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion), elektronske knjige, slikovno gradivo in še mnogo drugega.


Europeana
Europeana Z Europeano iščemo po digitalnih bazah evropskih muzejov, knjižnicah, arhivih ter zvočno-slikovnih zbirkah. Spodbuja uporabnike k raziskovanju in ponuja spletne priložnosti v večjezičnem okolju, kjer se uporabniki lahko vključujejo, si delijo in navdihujejo z bogato evropsko kulturno in znanstveno zapuščino, ki vključuje slikovno, tekstovno, zvočno in video gradivo.

Svetovna digitalna knjižnica
Svetovna digitalna knjižnica na svetovnem spletu ponuja brezplačno pomembnejša izvorna dela dežel in kultur širom sveta v več jezikih. Namen knjižnice je spodbujanje mednarodnega in medkulturnega razumevanja, širitev punudbe kulturnih vsebin na spletu, preskrba virov za učitelje, učence in splošno publiko, spodbujanje partnerskih vstanov k premostitvi digitalnega razkoraka med deželami.

Evropska knjižnica
Evropska knjižnica je zakladnica za raziskovalce. Vsakdo lahko z enim samim iskalnikom prosto išče po arhivih vodilnih narodnih in raziskovalnih knjižnicah Evrope, ki skupaj vsebujejo 200 miljonov del.

WorldCat
WorldCat je največje svetovno omrežje knjižničnih vsebin in storitev. Knjižnice znotraj WorldCat ponujajo dostop do njihovih virov na spletu, kjer večina ljudi začne njihovo iskanje za informacijami.

Wikivir
Projekt Wikivir je del neprofitne fundacije Wikimedia in služi kot odprto skladišče izvornih besedil, ki jih lahko vsakdo bere ali ureja (npr.: leposlovne knjige, leksikone in slovarje, pisma, listine, pesmi, črtice ali katerakoli druga besedila).

Brezplačni spletni slovarji Pons
PONS so brezplačni spletni slovarji Založbe Rokus Klett, ki nudijo dvosmerne prevode iz slovenskega v angleški, nemški, francoski, španski in italijanski jezik.

Slovarske in besedilne zbirke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Na strani slovarskih in besedilnih zbirk se nahajo v elektronski obliki Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovenski pravopis 2001, Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar, Nova beseda in Besede slovenskega jezika. Na strani boste našli tudi slovarček krajšav, slovarček medmetov, seznam palindromov in še mnogo drugega.

Geopedia in Geopedia.si Portal
Geopedia je spletni zemljevid, kjer lahko uporabniki odkrivajo različne tematike in jih vidijo predstavljene na zemljevidu. Tako lahko uporabniki vidijo bankomate ali pošte, najdejo prave hišne številke, izberejo najljubšo pohodniško pot, izvejo kje se vrši največ potresov in še mnogo več. Kaj natančno zemljevid ponuja in kako se ga uporablja, pa si lahko pogledaš na portalu Geopedia.si.

Uradni list republike Slovenije
Iz Wikipedije: "Uradni list Republike Slovenije ali s kratico ULRS je slovenska revija, ki objavlja zakone in uredbe."

Geodetska uprava republike Slovenije
Geodetska uprava je organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo in prostor. V delovno področje Geodetske uprave sodijo naloge državne geodetske službe, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov na področju osnovnega geodetskega sistema, nepremičnin, državne meje, prostorskih enot in hišnih številk ter topografskega in kartografskega sistema. Geodetska uprava je sestavljena iz vodstva, štirih uradov in dvanajst območnih geodetskih uprav.

IMDB
IMDB je svetovna spletna baza filmov, nadaljevank in ustvarjalcev. Projekt se je začel leta 1990 kot hobi mednarodne skupine ljubiteljev filma in televizije. Baza sedaj vsebuje več kot 100 miljonov podatkovnih vnosov, od tega več kot 2 milijona filmov in več kot 4 milijone članov filmskih zasedb.

SISTORY - zgodovina Slovenije
Portal Zgodovina Slovenije − SIstory vsebuje pregled zgodovine s Slovenci poseljenega ozemlja in slovenskega zgodovinskega razvoja od najstarejših obdobji do slovenske osamosvojitve. Na njem so objavljene digitalizirane vsebine, identične originalu, in izvirne digitalne vsebine. Vse vsebine so bile verificirane v recenzentskem postopku.

Slovenski biografski leksikon
Na naslovu se nahaja elektronska izdaja Slovenskega biografskega leksikona , ki je izhajal v letih od 1925 do 1991.

Leksikon znanstvenikov in izzumitlejev srednje evrope
Central European Science Adventure (Znanstvena pustolovščina) je dvoletni evropski projekt, ki se je pričel junija 2009. Projekt poteka pod vodstvom Tehniškega muzeja Slovenije, v njem pa sodeluje še pet partnerskih muzejskih institucij iz Avstrije, Slovenije, Madžarske, Češke, Poljske in Slovaške. Cilj projekta je raziskovanje in predstavitev tehnične in kulturne dediščine znanstvenikov in izumiteljev Srednje Evrope ter njihovih del. Januarja 2010 je v sklopu projekta izšla spletna publikacija - Leksikon znanstvenikov in izumiteljev Srednje Evrope, v kateri je predstavljenih več kot 300 avtorjev iz področij matematike, kemije, fizike, montanistike, avtomobilizma, letalstva, astronomije.