Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Študijski programi 2021/2022

Termini študijskih programov 2021/2022:

 

V sodelovanju z društvom DVIG vabimo na tečaj ruščine in francoščine.

Več o posameznih programih:

 

DELAMO ZVOKE, OSTRIMO UŠESA

Mnogim je glasbeno ustvarjanje intenzivna želja, ki bi jo želeli uresničiti, pa do sedaj za to ni bilo prave priložnosti, “pravega časa”, primernega prostora, lastnega instrumenta…Naše ustvarjalne seanse se bodo pričele s spoznavanjem različnih glasbil, njihovih izraznih možnosti in zvočnih posebnosti pri muziciranju z njimi, nadaljevale s solistično in skupinsko igro, improvizacijo ter z uresničevanjem lastnih glasbenih idej, skladb, projektov…Ob sproščeni radosti ustvarjanja se sam od sebe vzpostavlja tudi pomen “poslušanja in uglaševanja samega sebe” ter hkrati nujnosti prisluha soglasbenikom in soustvarjalcem. Nekatere teme naših srečanj ki nadgrajujejo osnovne glasbeno pedagoške smotre so: prisluh tišini, iskanje in poustvarjanje “lastnega zvoka”, zvočna interpretacija osebnega predstavnega sveta, razmišljanja, osebnih zgodb, radosti in stisk, vizij, spoznavanje zvočnosti od pračasa do danes, bogastvo glasbenih lestvic, akordov, harmonije, ritma … Bistveni del našega druženja ostaja vsekakor skupno muziciranje in spoznavanje magije glasbenega izraza ter zvoka različnih instrumentov, glasbenih stilov in navdihujočih trenutkov spontanega igranja. Mentor prinese s seboj vrsto zanimiv glasbil, ozvočenje in mikrofone ter naprave za snemanje in obdelavo zvoka.

 

ZELIŠČARSTVO: začetni  in nadaljevalni študijski program

ZAČETNO izobraževanje: spoznali boste zelišča, kje rastejo, kakšno podlago  potrebujejo za svojo rast, kako se sadijo, nabirajo in sušijo. Diskutirali in razgovarjali se boste o zdravilnih zeliščih, na novo odkrivali že davno pozabljene recepte naših babic. Vaše znanje bo koristilo vam  in družbi. Osvojeno znanje boste lahko posredovali tudi svojim vnukom in pravnukom.
NADALJEVALNO izobraževanje starejših: spoznavali boste nove rastline. Poudarek bo na zdravljenju z zelišči (fitoterapiji), pripravi čajev, tinktur, oblog, ovitkov, …
Izobraževanje bo potekalo v knjižnici ob ponedeljkih, ob 17.00. Vsaka skupina 2x na mesec po 2 šolski uri.  Vabljeni vsi, ki se radi učite in družite.

 

RAČUNALNIŠTVO IN NOVE TEHNOLOGIJE

Hiter razvoj in širjenje novih tehnologij prinaša številne nove možnosti in priložnosti tako za mlajše kot tudi starejše generacije. Izobraževanje starejših za uporabo računalnika in spleta predstavlja novejše področje izobraževanja, ki je trenutno v polnem razmahu. Računalniško znanje starejšim omogoča višjo kakovost vsakdanjega življenja. Od doma lahko opravljajo plačila računov, kupujejo vstopnice za prireditve, nakupujejo, naročajo dokumente itd. Poleg tega računalniška pismenost starejšim omogoča vzdrževanje stikov s prijatelji in družino, iskanje informacij, lahko poglobijo svoje znanje in zadovoljujejo vedoželjnost. V izobraževalnem programu Računalništvo in nove tehnologije bomo izhajali iz želja in potreb slušateljev ter jim nudili pomoč pri reševanju njihovih težav povezanih z uporabo računalnika. Sprehodili se bomo skozi osnove računalnika, osnovno uporabo Worda, pošiljanje elektronskih sporočil, obdelavo fotografij in objavo vsebin na socialnih omrežjih. Seznanili se bomo tudi s pametnimi telefoni in tablicami.

 

RISANJE IN SLIKANJE

Risanje kot tudi slikanje sta izredno široka pojma, vendar bom skušal oba obdelovati po pojmovnih korakih. Pri risbi, ki zajema zelo zahtevne uvodne vaje od preprostih linij do risb, ki že vsebujejo visoko pripoved. Pri risbi bomo obdelovali vse medije, ki jih risba zajema. Potrebno je risati po predmetih v naravi, kjer osvojimo prostorsko gledanje in prenašanje v tretjo dimenzijo. Podobno je pri slikanju. Za dobro sliko je vsekakor potrebna dobra skica, moramo natančno vedeti kaj bomo slikali, barvali. Tudi pri slikanju bomo vadili različne tonske in barvne vrednosti. Po osvojitvi uvodnih vsebin damo kandidatom možnost, da si motiv izberejo tudi sami. Med izvajanjem programa pozorno spremljam posameznike, ki presegajo dane naloge in in jim omogočam lastno kreativno izpoved.

 

KERAMIKA

Kar prvo uro bomo pričeli s praktičnim delom. Teoretski  del programa bo potekal  spotoma, mimogrede, ob ustvarjanju samem, saj le tako lahko nazorno podajam znanje. Kandidati bodo že prvo uro dobili na mizo pred sabo kos gline in pričeli z delom. Prvi izdelek bo kaktus. Na njem bomo osvojili osnovno formo, kako narediti linije, ki so potrebne za izdelavo takega izdelka.  Kaktus ima značilno formo, torej zaobjame več linij, aplikacije in še kaj. Ob delu bomo osvojili osnovne forme, s katerimi bomo kasneje ustvarjali različne izdelke. Sledil bo lonček za kaktus. Pri tem izdelku  bomo osvojili ravne linije. Sledil bo še kakšen specifični izdelek, da bomo  utrdili pridobljeno znanje. Kasneje, ko se bomo dodobra naučili osnov, bodo kandidati sami predlagali, kaj želijo izdelati. Malo bo pri tem omejitev, kajti  vedeti moramo, da bom izdelke transportirala do peči.  Izdelki, ki so zračno suhi, so izredni krhki in najmanjši napačni prijem pokvari večurno delo. Če izdelki ne bodo dokončani v treh urah, jih bomo zavili v polivinilasto vrečko in neprodušno zaprli. V vrečki bodo obdržali potrebno vlago. V prostorih Cankarjeve knjižnice Vrhnika bodo ostali do naslednjega srečanja,  ko bomo z delom nadaljevali.

 

TUJI JEZIKI

Učenje tujega jezika je vedno dobra izbira. Včasih je nekaj tujih besed dovolj, da se dobro počutimo v tuje govorečem okolju, razumemo, prepoznamo besedilo tujejezične glasbe, filma, naslovnice, vprašamo, se dogovorimo, pišemo ali si izmenjamo nekaj vljudnostnih fraz z lokalnim prebivalstvom tuje govoreče dežele, ki jo obiščemo. Najverjetneje je razlogov za učenje tujih jezikov toliko kolikor je študentov, ki se za učenje tujega jezika odločijo. Pri spoznavanju tujega jezika in utrjevanju jezikovnih zmožnosti na začetni in nadaljevalnih  stopnjah znanja se jezika učimo preko nabora jezikovnih, kulturnih in civilizacijskih vsebin ali spontanega ustvarjanja navideznega okolja rojenih govorcev v različnih okoliščinah. Študenti se v tujem jeziku pričnejo sporazumevati na prvem srečanju in nadaljujejo vsako naslednje z napredovanjem pri ustrezni slovnični rabi, pridobivanju slušnih, govornih, bralnih in pisnih spretnosti in ponotranjanju novih besednih struktur. Srečanja potekajo v sproščenem vzdušju, lekcije ponujajo oporo pri sporazumevalnih zmožnostih. Pridružite se številnim študentov, ki se različnih tujih jezikov že učijo z mentorjem. Ne glede na pričakovanja, ki jih posamezni član jezikovne študijske skupine od jezika ima, je vsem skupno zanimanje. Prav zato so izobraževalni programi tujega jezika zasnovani preudarno in s posluhom do posameznega udeleženca ter ponujajo učenje jezika preko raznolikih metod, ki študenta aktivno vključijo in motivirajo.

 

ITALIJANŠČINA – začetni študijski program

Razvijali bomo sposobnosti za sporazumevanje in pogovor v vsakdanjih situacijah s poudarkom na praktičnih primerih, preprostejših jezikovnih strukturah in osnovnem besedišču (pozdravi, počutje, počitniška nastanitev, poklici, hrana, pijača, dnevi v tednu, deli dneva, ura). Izmenjevali si bomo izkušnje o italijanski življenjski dinamiki, kulturi, običajih in sodobnosti. Pogovor in misel nas bodo med urami italijanščine popeljali v svet italijanske popevke, mode, dobrot, družine, naravnih in kulturnih znamenitosti, uličnega vrveža in pomena La vita è bella.

 

ITALIJANŠČINA – nadaljevalni študijski program

Učenje v nadaljevalnem študijskem programu je namenjeno vsem, ki ste v preteklem študijskem letu obiskovali začetni program italijanščine oziroma že imate začetno znanje italijanščine in bi ga želeli nadgraditi. Z vašim trenutnim znanjem lahko predstavite sebe in druge, s preprostim besediščem lahko govorite o  hrani, poklicih in okolici. Prakso bomo postavili pred teorijo tudi pri novih vsebinah: izražanje mnenja, dnevna rutina, sorodstvene vezi, nakupovanje, oblačila, počitnice, turistična ponudba. V pogovoru in mislih se bomo med urami italijanščine tudi v tem letu pustili zapeljati italijanski popevki, operi, naravnim in kulturnim znamenitostim, italijanskim dobrotam in podoživeli vrvež na italijanskih ulicah na posnetkih ali v živo (odvisno od epidemioloških razmer).

 

ŠPANŠČINA – začetni študijski program

Med urami španščine nas bo od prakse do teorije popeljalo sporazumevanje za vsakdan. Pogovarjali se bomo o izvoru, interesih, delu, okolici, hrani in pijači. Pogovori in izmenjava izkušenj nas bodo od stereotipov o Špancih in drugih prebivalcih špansko govorečih dežel, občudovanja španske naravne in kulturne dediščine, poznavanja kulinaričnih dobrot gotovo pripeljali do španske življenjske dinamike, tradicionalne in sodobne glasbe, filma, književnosti, likovne umetnosti. iBienvenidos!
 

UMETNOSTNA ZGODOVINA

V študijskem programu umetnostne zgodovine se bomo seznanili s pregledom predvsem evropske umetnostne zgodovine od prazgodovine do današnjih dni, vključujoč umetnost Egipta in Mezopotamije, obsežnejši sklop predavanj in diskusij pa bo predstavljala zgodovina umetnosti heladskega obdobja in grške antike - saj le-ta predstavlja zibelko evropske civilizacije. Dovršenost sklopa grške umetnosti bo podkrepljen tudi z osebnim izkustvom predavateljice, po izobrazbi umetnostne zgodovinarke in sociologinje kulture, ki je desetletje bivala in delovala kot neodvisna turistična vodnica v Grčiji. V dogovoru s slušatelji se bomo podali kdaj tudi na ogled kakšne razstave ali ogled umetnostno-zgodovinskih spomenikov v Sloveniji; za zaključek šolskega leta pa celo v Grčijo, seveda, če bo tak interes. Edino človeku kot živemu bitju je dana ustvarjalnost in brez umetnosti, katero lahko srečamo na vsakem koraku, le pozorni moramo biti na to, bi bila naša življenja zelo osiromašena. Zelo se veselim naših (sicer bolj teoretičnih) ustvarjalnih srečanj. Se vidimo kmalu!

 

SODOBNI PLES

Sodobni ples bomo izkusili kot gibalno prakso in ga spoznali kot uprizoritveno umetnost. Na urah bomo skozi različne vaje, gibalne sekvence, vodene improvizacije in gibalne naloge razgibali telo in na sproščen način razvijali svoj gibalni potencial. Pri tem nam bojo v pomoč vaje za izboljšanje zavedanja telesa, gibljivosti, ravnotežja in koordinacije. Skozi krajše koreografije, kjer združimo in nadgradimo prej osvojene gibe v vajah, ki temeljijo na mehkobi in fluidnosti gibanja, bomo širili svoj gibalni repertoar. Vaje se bojo tekom daljšega časovnega razpona spreminjale in nadgrajevale. S pomočjo vizualizacij, vodenih improvizacij, kompozicijskih in skupinskih nalog bomo razvijali kreativnost in odkrivali gibalni izraz. Glavno vodilo plesnih ur za starejše je gibanje v okviru svojih zmožnosti, prijazno do svojega telesa in uživanje v plesno-gibalnem izražanju, ki nam ga omogočajo naše gibalno-kreativne-miselno-emocionalne (človeku unikate) zmožnosti.

V sodelovanju z Društvom Dvig

V sodelovanju z društvom DVIG vabimo na tečaj ruščine in francoščine.

 

FRANCOŠČINA, bralni krožek, vodi prof. Tatjana Merc

Bralni krožek je primeren za vse, ki ste se nekoč učili jezika in ste ga občasno tudi uporabljali. Krožek poteka tako, da si študentje izberejo knjigo v francoskem jeziku in ob prebiranju obnavljajo svoje znanje govora, branja, poslušanja in pisanja. Glavni poudarek bo na govoru. Vsaka učna ura bo zajela ponovitev ustreznih slovničnih struktur in ustreznih sporočil v pisni obliki.

Ključne informacije
Št ur: 40
Način izvedbe:1-krat tedensko po 2 izobraževalni uri
Lokacija: po dogovoru
Srečanja: po dogovoru, začetek drugi teden v oktobru 2021, konec aprila 2022 (decembra srečanj ne bo)
Vaš prispevek: članarina 35 € mesečno pri udeleži 6 študentov
Prijava: e pošta nika.gams@gmali.si ali po telefonu 031 642 228

RUŠČINA

Študijski program Ruščina, ki bo potekal v sodelovanju z  Društvom DVIG - Univerza za tretje življenjsko obdobje Log Dragomer, je namenjen vsem, ki potrebujete osnove ruskega jezika zato, da boste na potovanjih prišli, kamor hočete, dobili, kar želite, udobno prenočevali, si ogledali, kar ste načrtovali in spoznali nove ljudi. Poudarek bo na vsebinah iz vsakdanjega življenja. Poučevala vas bo Alla Gorše. Vsako sredo ob 10.30 v Domu krajanov v Dragomerju.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Cankarjeva knjižnica Vrhnika